Projecten HRM

Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van HR instrumenten, -procedures en processen, waaronder:

 • Functieprofielen ontwikkelen
 • Functiewaardering en opzetten loongebouw
 • Beoordelings- functioneringssysteem opzetten en POP
 • Personeelshandboek ontwikkelen
 • Begeleiding bij Werving en selectie procedures
 • Begeleiding bij ziekteverzuimprocedures, arbo wet poortwachter etc.
 • RIE en plan van aanpak in het kader van de wet poortwachter
 • Coaching bij beoordelings-/functioneringsgesprekken
 • Onboarding programma opzetten
 • Begeleiding bij ontslagprocedures
 • Opzetten opleidingsbeleid, academy
 • Operationeel HR advies