06-30368460          derksema@besogne.nl        

Projecten HRM

Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van HR instrumenten, -procedures en processen, waaronder:

 • Functieprofielen ontwikkelen
 • Functiewaardering en opzetten loongebouw
 • Beoordelings- functioneringssysteem opzetten en POP
 • Personeelshandboek ontwikkelen
 • Begeleiding bij Werving en selectie procedures
 • Begeleiding bij ziekteverzuimprocedures, arbo wet poortwachter etc.
 • RIE en plan van aanpak in het kader van de wet poortwachter
 • Coaching bij beoordelings-/functioneringsgesprekken
 • Onboarding programma opzetten
 • Begeleiding bij ontslagprocedures
 • Opzetten opleidingsbeleid, academy
 • Operationeel HR advies

Voor HRM ondersteuning bij organisaties die de focus hebben op hun corebusiness en HRM belangrijk vinden voor de verdere groei en professionalisering.

Besogne HRM, Training en Coaching

     06-30368460

  derksema@besogne.nl

     Pauwenburg 2, 2135 AN Hoofddorp

Copyright © 2023 Besogne HRM, Training en Coaching